Sesje dla małżonków - program 2019

Spotkania Małżeńskie (wersja podstawowa) - Wytrwajcie w miłości
08-10 lutego 2019 r.
- BRAK WOLNYCH MIEJSC!
17-19 maja 2019 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!!
14-16 czerwca 2019 r.
- BRAK WONYCH MIEJSC!
13-15 września 2019 r.
04-06 października 2019
r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!
                                                                                                                                                                 
Rekolekcje zachęcające do dialogu małżeńskiego, jako wsparcia w rozpoznawaniu odczuć i oczekiwań bliskich osób. Przeznaczone dla wszystkich, (bez względu na długość stażu małżeńskiego oraz zaangażowanie w życie religijne),  którzy zabiegają o wzrost  wzajemnej miłości i pogłębienie więzi ze współmałżonkiem. W pierwszej kolejności polecane osobom przeżywającym w swoim związku czas kryzysu małżeńskiego (oziębłość emocjonalna, przesadna zazdrość, zdrada, problemy z nałogami).
Dane do przelewu:
ARKA CFR, 33-318 Gródek n/Dunajcem 153
Bank PKO S.A. O/Nowy Sącz
44 1240 1558 1111 0010 0171 1809

Spotkania Małżeńskie (wersja pogłębiająca) - Nie unikajcie siebie nawzajem. Miłość - erotyka - dialog.
29-31 marca 2019 r.

Przeznaczone są dla małżeństw, które uczestniczyły już w wersji podstawowej rekolekcji (problematyka sesji odwołuje się do umiejętności rozpoznawania swoich potrzeb psychicznych i dostrzegania zależności przeżywania seksualności od cech temperamentu).

Prowadzenie: Małżeństwa z ruchu Spotkania Małżeńskie wraz z kapłanem.


Rekolekcje dla małżonków: Dodaj mi odwagi do życia
27-29 września 2019 r.

Wychowanie dzieci nie jest łatwym procesem. Wymaga wielkiego zaangażowania rodziców we wszystkich sferach ich życia, jak również wszechstronnej wiedzy i „przejrzystości” własnego postępowania. Współczesny młody człowiek coraz częściej gubi się w swoich życiowych wyborach. Stąd nagląca potrzeba mądrego i odważnego wsparcia ze strony dorosłych. Wierzący małżonkowie i rodzice źródeł motywacji w tej dziedzinie poszukają u Tego, który „darzy łaską siedemkroć” – Ducha Świętego.

Prowadzący: Ks. dr Jerzy Smoleń – rekolekcjonista, psycholog, wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie