Sesje tematyczne - program 2019

Rekolekcje o Bożym Miłosierdziu: "Wydobywanie dobra spośród wszelkich nawarstwień zła"
26-28 kwietnia 2019 r.

„„Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku.” (Dives in Misericordia 6). Zacytowane słowa św. Jana Pawła II naprowadzają na główny motyw sesji. Biblijna opowieść o miłosiernym Ojcu (marnotrawnym synu) stanie się okazją do ponownego odkrycia prawdy, piękna, dobra oraz ogromnej mocy Miłosierdzia Bożego. Zastanowimy się na czym dokładnie polega duchowa walka współczesnego człowieka; przyglądniemy się podstępnemu działaniu zła, a jednocześnie wszechmocnej miłości Boga, która może przemienić najbardziej beznadziejną sytuację człowieka. Cuda dokonują się także dziś!

Prowadzący: Ks. Janusz Faltyn – egzorcysta Diecezji Tarnowskiej; prowadzący nabożeństwa o uzdrowienie duszy i ciała; katecheta; obecnie pracujący w parafii NSPJ w Tarnowie

Rekolekcje z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne: Wstań, chodź! Woła cię!
10-12 maja 2019 r.

Wstań i chodź! Woła cię Pan. Z grobu swojego wyjdź, On otwiera twe oczy! (Gospel rain). Rekolekcje skierowane do wszystkich, którzy pragną doświadczyć uzdrowienia „zranień” duchowych i emocjonalnych spowodowanych np.: zniekształconą miłością rodzicielską i małżeńską, chorobliwym poczuciem winy, brakiem przebaczenia krzywd. To czas szukania odpowiedzi na kluczowe pytania stawiane przez Chrystusa oraz okazja do ponownego zachwytu nieodwołalną miłością kochającego Boga – a wszystko w klimacie ciszy, zasłuchania w Boże Słowo i obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ponadto rekolekcje mogą stanowić impuls do podjęcia współpracy ze wspólnotami Odnowy w Duchu Świętym, pomagającej w pełni przyjąć i wykorzystać Boże dary.

Prowadzenie: Ks. Waldemar Sosnowski - Diecezjalny Koordynator Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym wraz z Diecezjalną Diakonią Modlitwy Wstawienniczej

Rekolekcje z biblijnymi podpowiedziami: Opiekunka Słowa
17-19 maja 2019 r.

„Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.” (Łk 2,19) Tegoroczna „szkoła” lectio divina weźmie na warsztat ewangeliczne teksty o Miriam – Matce Jezusa. Od tej Dziewczyny z Nazaretu będziemy uczyć się niezwykłej nieobojętności na głos Stwórcy. Maryja od zwiastowania, przez krzyż, aż po Wieczernik jest wzorem uzgadniania swoich marzeń i planów z wolą Wszechmogącego. Zatem naśladowanie Jej stylu sprawi, że mądrość i moc Bożego Słowa, „rozświetlą” trudne zdarzenia naszego życia (np. zmartwienia, niepowodzenia, cierpienie, śmierć bliskich).

Prowadzący: Ks. Janusz Adamczyk - rekolekcjonista Arki

Rekolekcje ze św. Ojcem Pio: "Życie jest walką..." - błogosławieństwa
20-22 września 2019 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Trzeba być mocnym, aby stać się wielkim: oto nasza powinność. Życie jest walką, z której nie możemy się wycofać, lecz w której musimy zwyciężyć!” (św. Ojciec Pio) Człowiek został stworzony przez Boga do szczęścia. Dlatego nasz „głód” i poszukiwanie szczęścia są w pełni uzasadnione. Istotne jest jednak odkrycie, co może nas w pełni uszczęśliwić. To zdobycz, do której nie dochodzi się bez długiej i trudnej duchowej walki. Rozstrzygnięcie znajdziemy tylko u Chrystusa, który prosi nas, abyśmy Mu zaufali. Osiem błogosławieństw, to Jego drogowskazy ukazujące kierunek, jaki należy obrać w tej walce. To droga, którą Chrystus przeszedł jako pierwszy i gotów jest przejść ją z nami jeszcze raz.

Prowadzący: Ks. mgr Andrzej Liszka - Diecezjalny moderator Grup Modlitewnych Ojca Pio